KLACHTPROCEDURE

Waarvoor dient -, en hoe verloopt de klachtprocedure?

De klachtprocedure is er om toe te zien op eventuele geschillen die tussen De Schillebree Groep, hierna opdrachtnemer (moederorganisatie-, en eigenaar van de handelsnaam Financiering+) en een debiteur zijn ontstaan en die betrekking hebben op de werkwijze van één van de dochterondernemingen en/ of activiteiten.

Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding van de statuten, het huishoudelijk reglement of de algemene voorwaarden.
De klachtprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer Financiering+ (de crediteur) en de debiteur.

Geschillen over het al dan niet rechtsgeldig zijn van de overeenkomst tussen debiteur en Financiering+, of over de vraag of Financiering+ wel heeft geleverd wat is afgesproken dienen te worden voorgelegd aan een rechter.

De klacht wordt in eerste instantie doorgestuurd aan de directie met de bedoeling om op korte termijn tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Lukt dat niet, dan staat het partijen vrij om het geschil voor te leggen aan een mediator of aan een rechter.


KLACHTPROCEDURE

Leest u dit goed door voordat u een klacht indient. Dit voorkomt wellicht teleurstellingen.

HOE WORDT EEN KLACHT BEHANDELD?

Een klacht die de opdrachtnemer telefonisch binnen krijgt, wordt zoveel mogelijk direct afgehandeld.
Is een klacht te complex, of naar inzicht van opdrachtnemer niet wenselijk om telefonisch af te handelen dan zullen wij u verzoeken de klacht schriftelijk in te dienen.
De afhandeling van een schriftelijke klacht wordt gedaan door de directie.

De schriftelijke klachtafhandeling ziet er zo uit:

 • Als uw klacht overduidelijk ongegrond is, wordt deze afgehandeld zonder dat u als indiener van de klacht wordt gehoord. In alle andere gevallen wordt u gehoord.
 • Gaat de klacht over hoe u door een medewerker bent bejegend, dan wordt deze medewerker schriftelijk of mondeling gehoord. Ter voorbereiding hierop krijgt de medewerker een afschrift van uw klacht.
 • U krijgt de gelegenheid om uw verhaal telefonisch te doen, door degene die uw klacht behandelt.
 • Een schriftelijke klacht wordt uiteindelijk afgehandeld door middel van een zogenaamde afdoeningsbrief. In deze brief staat:
  • een weergave van de feiten zoals die tijdens het onderzoek zijn vastgesteld;
  • een conclusie over de vraag of de gedraging van de Financiering+-medewerker of van Financiering+ wel of niet ‘behoorlijk’ is geweest en dus of de klacht wel of niet gegrond is.
  • informatie over de actie waartoe de klacht aanleiding geeft als de klacht gegrond is verklaard.

WAAR KUNT U MET UW KLACHT TERECHT?

U kunt uw klacht zowel telefonisch als schriftelijk aan Schillebree voorleggen.

 • Telefonisch
  085-066 2100 U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.00 uur
 • Schriftelijk
  De Schillebree Groep B.V.
  Rijssenseweg 59a,
  NL-7475 VA HOF VAN TWENTE
 • Per email
  info@schillebree.nlHet is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarover uw klacht gaat.
  Geef bijvoorbeeld aan wanneer u een bepaalde brief hebt geschreven of wat er op een bepaalde datum is gebeurd. Hebt u documenten die van belang zijn voor de behandeling van uw klacht?
  Bijvoorbeeld brieven van Financiering+ of aanmaningen waar u naar verwijst?
  Stuur deze dan mee. Op die manier kunnen wij uw klacht sneller behandelen.

Let op! De meegestuurde documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopieën mee.

“Zodat u als Ondernemer (weer) kunt ondernemen!”

De juiste financiering, daar gaat het ons om!
Niet elke financiering is namelijk voor u als Ondernemer persoonlijk wenselijk.

Aan de hand van een waterdicht financieel plan, matchen wij u met een van de geselecteerde geldverstrekkers en blijven wij betrokken totdat u de financiering heeft ontvangen.

Contact

Wij kunnen u op kantoor ontvangen in:
Amsterdam
Arnhem
Groningen
Maastricht
Utrecht
Rotterdam
Zwolle
Statutair
Rijssenseweg 59a, 7475 VA Hof van Twente

Tel. +31 85 066 2100

info@financieringplus.nl 

Rekentool Financiering

15987

Ontvang gratis de rekentool om uw financieringmogelijkheden uit te rekenen!

Tevens wekelijks (gratis) ons kennisbericht vol met (financiële) praktische tips en tricks (U kunt u altijd afmelden).

 

Gratis Cashflow Subscribtion

Scroll naar boven
Whatsapp chat openen
Whatsapp je vraag?
Hallo ????
Waarmee kunnen we je helpen?