Zakelijke, – of onzakelijke lening, waar teken je nu voor?

En ken jij de verschillen?

Het verkrijgen van een lening.
Het wordt door veel Ondernemers als een soort van overwinning gezien.
Waar kan ik tekenen, is een opmerking die we vaker horen.

Eindelijk is die financiering rond en kan de Ondernemer verder met het bouwen aan zijn, – of haar onderneming.
Echter, helaas is de ene leningsovereenkomst de andere niet.
En een verkeerd afgesloten lening kan soms heel slecht uitpakken!

Kleine aanpassingen door de geldverstrekker, waarvoor de Ondernemer dan akkoord geeft zijn toch niet zo klein als de lening wordt opgeëist!

Eisen van bank maken de lening onzakelijk!

Je zal niet de eerste zijn, waarbij bijvoorbeeld een bank “extra voorwaarden” aan een lening koppelt.
Bijvoorbeeld een rente-maximum, kan ertoe leiden dat een lening niet langer als een zakelijke lening wordt gezien.
Een eventueel verlies op deze lening, mag dan niet voor de Belasting worden afgetrokken.
Zo zag het ook de rechter die deze zaak kreeg voorgelegd.

Er is namelijk sprake van een “onzakelijke” lening.
Wanneer de
geldlening is verstrekt onder zodanige omstandigheden en voorwaarden dat een onafhankelijke derde deze geldlening onder die voorwaarden niet zou hebben verstrekt.
Het verlies op een onzakelijke lening is dan ook niet aftrekbaar.
Om van een
zakelijke lening te kunnen spreken moet er aan een aantal voorwaarden (tool) worden voldaan.

Rente-maximum door de bank gesteld

Een bv had in de bovenstaande zaak leningen aan haar zuster-bv verstrekt.
Deze bv verkeerde echter al in zwaar weer op dat moment.
Een tijdje later spraken de beide bv’s met de bank af dat de bv twee leningen zou kwijtschelden.
Daarnaast werd een andere lening achtergesteld.

Hierbij bedong de bank dat andere schuldeisers maar maximaal 2,5% rente mochten vragen.
In de aangifte vennootschapsbelasting trok de bv het verlies op de vorderingen af.
Hier was de inspecteur het echter niet mee eens.

Hij vond dat er sprake was van een bodemloze-putlening, de lening onzakelijk was en keurde daarom de aftrek dus niet goed.
De bv vond echter dat er wel sprake was van een zakelijke lening omdat op het moment van het verstrekken van de leningen de winstprognoses goed waren.

BV mocht verlies niet aftrekken

De rechtbank schaarde zich achter de inspecteur voor wat betreft het feit dat de lening onzakelijk was.
De fiscale resultaten waren negatief en er was een negatief eigen vermogen.
Daarbij had de bank al vorderingen op de zuster-bv van ruim € 27 miljoen en ook de bv had flinke vorderingen op de zuster-bv.

Zekerheden waren er ook niet meer in te winnen.
Gezien de verhouding tussen het (negatieve) eigen vermogen en de enorme schuldenlast vond de rechter het niet aannemelijk dat een onafhankelijke derde, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden deze leningen zou verstrekken.

De overeengekomen rente was ook niet zakelijk.
Deze rente kon ook niet als zakelijk worden beschouwd omdat de lening deel uitmaakte van een pakket voorwaarden.

Daarbij had de bank ook allerlei eisen had gesteld aan de bv, waaronder dus het rentepercentage van 2,5%.
De bv mocht daarom het verlies op haar vorderingen niet aftrekken
(Uitgeverij Rendement.nl – publicatie rechtbank Gelderland 31 januari 2019)

Ben jij momenteel bezig met het verkrijgen van een financiering middels een lening.
Laat dan door een van de experts de leningsovereenkomst nakijken.
Het niet kunnen aftrekken van een verlies, zou wel eens een echt groot verlies kunnen betekenen.

Weet wat je tekent, voordat je tekent!

“Zodat u als Ondernemer (weer) kunt ondernemen!”

De juiste financiering, daar gaat het ons om!
Niet elke financiering is namelijk voor u als Ondernemer persoonlijk wenselijk.

Aan de hand van een waterdicht financieel plan, matchen wij u met een van de geselecteerde geldverstrekkers en blijven wij betrokken totdat u de financiering heeft ontvangen.

Contact

Wij kunnen u op kantoor ontvangen in:
Amsterdam
Arnhem
Groningen
Maastricht
Utrecht
Rotterdam
Zwolle
Statutair
Rijssenseweg 59a, 7475 VA Hof van Twente

Tel. +31 85 066 2100

info@financieringplus.nl 

Rekentool Financiering

15987

Ontvang gratis de rekentool om uw financieringmogelijkheden uit te rekenen!

Tevens wekelijks (gratis) ons kennisbericht vol met (financiële) praktische tips en tricks (U kunt u altijd afmelden).

 

Gratis Cashflow Subscribtion

Scroll naar boven
Whatsapp chat openen
Whatsapp je vraag?
Hallo ????
Waarmee kunnen we je helpen?