Een doorstart of herfinanciering is van alle tijden!

Recent begeleidde ik een Ondernemer tijdens haar afspraak met de bank.

Het contact tussen de afdeling bijzonder beheer van de bank en de Ondernemer liep al meer dan 1,5 jaar.
Het herstel van de Onderneming wat er nu is, liet (zoals gebruikelijk) langer op zich wachten.
Je zult begrijpen, zeker omdat het allemaal toch langer heeft geduurd dat deze Ondernemer opzag tegen deze afspraak.
Dit, terwijl het lijkt dat we met de Onderneming het dieptepunt hebben gepasseerd.

Deze gesprekken zijn te belangrijk om alleen te gaan!

Na de gebruikelijke koetjes en kalfjes kwamen we aan op het punt waarvoor de afspraak tenslotte was gemaakt.
Overigens verliep het gesprek uiterst plezierig.
De accountmanager van de afdeling bijzonder beheer en uw gastheer hebben al een relatie.
(Contact is een beter woord)
Een contact dat al lang teruggaat, lang voordat hij op deze afdeling kwam werken.

(Hoewel dit artikel een ander doel kent, toch even een tip tussendoor.
Ga in deze gesprekken altijd met 2 mensen.
Anders dan aangegeven waren er van de bank ook 2 mensen aanwezig, dus nu was in ieder geval de verhouding goed).

De Ondernemer en haar familie zijn al een paar jaar bezig om het tij te keren van een familiebedrijf.
In die paar jaar is er heel veel gebeurd, menig Ondernemer zou zijn afgehaakt.

Een van de reddingsacties die hebben plaatsgevonden is dat er geld is ingebracht door een derde.
Dit geld is aangewend als een tussentijdse reddingsmaatregel en heeft in die hoedanigheid dan ook wel gewerkt.
Enkel met dat geld had veel meer bereikt kunnen worden dan dat er tot nu toe is bereikt.

Gebruik hefbomen wanneer ze je worden aangereikt en zie ze niet als strohalm!...

Geld op tafel

Je ziet het vaak en het is heel begrijpelijk.
Een situatie die ik zelf ook maar al te goed ken.
De druk is groot, wellicht herkenbaar voor jou?
Crediteuren blijven bellen, de bank blijft vragen en de business moet blijven draaien!

Helaas haalt de doorsnee Ondernemer, zonder een goede begeleiding te weinig uit het geld dat hem of haar wordt aangeboden.
Dat is ontzettend jammer, er moet namelijk (nog) zoveel worden rechtgezet!

Uit meer dan 25 jaar ervaring weten wij dat met de aangeboden hefboom, soms (grote) financiële voordelen in 1 transactie kunnen worden behaald.
Voordelen die hard nodig zijn om de opgelopen schade enigzins te herstellen en in de toekomst niet terug te vallen.

Hoezo zul je bedoelen, extra voordelen behalen met dat geld?

Jazeker dat kan, dat moet ook!
Je moet herstellen van die slechte periode!
Je hebt er wel wat geduld en wat lef voor nodig maar de mogelijkheden zijn er.
(Het is dus verstandig als je deze eigenschappen zelf niet in huis hebt, om daar een ervaren iemand bij te zetten!)

Wanneer je een hefboom (strohalm) krijgt aangeboden, in dit geval geld leg dan dat geld niet meteen op tafel!
Ik snap dat je graag een betaling wilt te doen of een schuld wilt inlossen, maar wacht daar nog even mee.

Ga eerst alle mogelijkheden (intern) bespreken.
Daarna maak je een plan hoe je dit aan derden (lees bank of schuldeisers) gaat voorleggen en / of aanbieden.
Maak als het ware een hefboom van die strohalm voordat je deze weggeeft.

In dit geval had de Ondernemer met haar toenmalige adviseur een andere route moeten kiezen.
Met de aangeboden strohalm, overigens een aanzienlijk bedrag had er beter onderhandeld kunnen worden.
Een tegenprestatie vragen van de bank, iets wat op dat moment de bank zeker bereid was om te doen!

100% garantie kan ik niet geven, bij meer dan de helft is het wel gelukt!…

Nee, natuurlijk lukt het ons ook niet altijd.
In sommige gevallen heeft de bank al (veel) gegeven, maar in een aantal gevallen lukt het wel.

Wanneer jij in een dergelijke situatie met de hulp van een ander (fictief) € 100 K kunt inbrengen dan heb je mogelijkheden!
Mogelijkheden om te onderhandelen, dan wel betere condities te krijgen.

Die condities kunnen zijn dat een bepaald bedrag wordt doorgehaald.
Ofdat aflossingen en of rentes voor een langere periode worden bevroren.
Of, en deze is moeilijker zekerheden worden teruggehaald of aangepast hoewel dit niet de meest eenvoudige is.

Het kan wel, ik heb het zelf gedaan.
Een ding is wel zeker, als je het niet vraagt dan krijg je het zeker niet!
En uiteindelijk wordt iedereen er beter van.
Met een faillissement schiet niemand iets op en de relatie is vaak verstoord!

In de case van deze Ondernemer is dat helaas niet gebeurd.
De vorige adviseur was hierin duidelijk onervaren en heeft in die hoedanigheid geld laten liggen!
Uiteraard zijn er voldoende collega’s in den lande die dit wel kunnen.

Nu gaat dit verhaal over de onderhandeling met de banken, maar met de komst van een investeerder is het niet veel anders.
Vaak hebben Ondernemers dan zelf financieel ook (al) niks meer in te brengen en valt er natuurlijk weinig te onderhandelen.
Hiervoor adviseren wij Ondernemers dan ook om vroegtijdig op zoek te gaan!

Wat zeg ik, een Ondernemer moet altijd op de uitkijk staan voor geld.
Tenslotte heeft een onderneming die groeit altijd geld nodig, altijd!
Anders groei je tenslotte niet meer!

Anyway, terug naar het thema.
Wanneer je als Ondernemer zorgt dat je zelf nog wat geld achter de hand hebt dan ben je nog niet uitgespeeld.
Wanneer een investeerder dan geld gaat inbrengen, dan kun je zelf ook nog een keer meedoen!
(Hiervoor kunnen overigens de bedragen wel totaal verschillend zijn, het gaat om het inleggen zelf!)

Indien dat niet het geval is zal een investeerder zeggen;
Ik breng nieuw geld in wat jij hard nodig hebt, dus mijn geld kent een veel grotere waarde!
Daarvoor dien ik dan ook meer te krijgen en weg is je onderhandelingspositie!

Probeer ook die eerste x dat je er een investeerder bijhaalt zoveel mogelijk binnen te harken.
Als je het in porties doet zul je, gezien de geringe hoeveelheid geld die je zelf hebt een 2e x niet meer mee kunnen doen!
Hierdoor kom je alsnog, licht beter in dezelfde slechte situatie.

Waar het om gaat tijdens onderhandelingen!

Om te kunnen onderhandelen zorg je dat je geld hebt of houdt!
Alleen dan kun je onderhandelen en leg het niet te vroeg op tafel!

Bekijk met een ervaren onderhandelaar eerst naar alle mogelijkheden voordat je ook maar überhaupt een aanbod doet.
Neem de tijd!
Dat kun je overigens alleen maar doen als je vroegtijdig begint en zorg dat de tijd jouw vriend blijft!

Zit je momenteel in een onderhandelingsfase en ben je niet zeker of je de juiste deal sluit?
Zet dan voorlopig de onderhandelingen on hold en ga eerst alle opties bekijken en doorrekenen.
Laat het geld voor je werken in plaats van andersom.

Houd je hoofd koel Ondernemer!

Posted by: Gerard Hofmeijer

“Zodat u als Ondernemer (weer) kunt ondernemen!”

De juiste financiering, daar gaat het ons om!
Niet elke financiering is namelijk voor u als Ondernemer persoonlijk wenselijk.

Aan de hand van een waterdicht financieel plan, matchen wij u met een van de geselecteerde geldverstrekkers en blijven wij betrokken totdat u de financiering heeft ontvangen.

Contact

Wij kunnen u op kantoor ontvangen in:
Amsterdam
Arnhem
Groningen
Maastricht
Utrecht
Rotterdam
Zwolle
Statutair
Rijssenseweg 59a, 7475 VA Hof van Twente

Tel. +31 85 066 2100

info@financieringplus.nl 

Download NDA voorbeeld document

Praktische Ondernemerstips?

Wekelijks bericht boordevol met praktische adviezen en tips! (Gratis)

Nee bedankt, ik ontvang liever geen tips uit de praktijk
Scroll naar top
Whatsapp chat openen
Whatsapp je vraag?
Hallo ????
Waarmee kunnen we je helpen?