Slim omgaan met een ‘noodkrediet’…

Een 'herfinanciering' is van alle tijden.

En hoewel het vaker om grotere ondernemingen gaat, zijn er ook kleinere bedrijven die er voor in aanmerking komen.

Enkele jaren terug begeleidde ik een Ondernemer tijdens haar afspraak met de bank.
Het contact tussen de afdeling bijzonder beheer van de bank en de Ondernemer liep toen al meer dan 1,5 jaar.

Het herstel van haar onderneming, liet zoals gebruikelijk langer op zich wachten.
Je zult begrijpen, omdat het toch allemaal langer geduurd had zag zij "echt" op tegen deze afspraak.
Dit, terwijl het leek dat haar onderneming het dieptepunt had gepasseerd.

Deze gesprekken zijn te belangrijk om alleen te gaan!

Na de gebruikelijke koetjes en kalfjes kwamen we aan op het punt waarvoor de afspraak was gemaakt.
Overigens verliep het gesprek uiterst plezierig.
De accountmanager van de afdeling bijzonder kende ik nog vanuit Rijssen waar ik ben geboren.
Hij werkte toen alleen nog niet op de afdeling bijzonder beheer.

("Hoewel dit artikel een ander doel kent, toch even een tip tussendoor. Ga in deze gesprekken altijd met 2 mensen.
Anders dan aangegeven, waren er van de bank ook 2 mensen aanwezig, in ieder geval was nu de verhouding goed!").

De Ondernemer en haar familie waren al een paar jaar bezig om het tij te keren van het familiebedrijf.
In die paar jaar is er heel veel gebeurd, menig Ondernemer zou zijn afgehaakt.

Een van de reddingsacties die hadden plaatsgevonden, was dat er geld was ingebracht door een derde.
Dit geld was gebruikt om een aantal facturen te betalen, dus even was er wat rust.
Enkel met dat geld had veel meer bereikt kunnen worden, dan dat er tot op dat moment was gedaan!

Maak van die strohalm een hefboom wanneer ze wordt aangereikt!

Je ziet het vaak en het is heel begrijpelijk.
Een situatie die ik zelf ook maar al te goed ken.
De druk is groot, wellicht is dit ook herkenbaar voor jou nu.
Crediteuren blijven bellen, de bank blijft vragen om cijfers en de business moet blijven draaien!

Helaas gaat de doorsnee Ondernemer verkeerd om met de aangeboden hulp en het verkregen geld.
Er wordt simpelweg, vaak zonder begeleiding te weinig uit het geld gehaald dat beschikbaar wordt gesteld.
Dat is ontzettend jammer, want in veel gevallen moet er nog zoveel worden rechtgezet!

Uit ervaring weten wij dat met de aangeboden hulp en het geld, vaak schoon schip kan worden gemaakt.
Financieel voordeel dat hard nodig is om de opgelopen schade enigszins te herstellen en in de toekomst niet terug te vallen.

Hoezo zul je bedoelen, financieel voordeel behalen met dat geld?

Jazeker dat kan, en dat moet ook!
Je moet herstellen van die slechte periode of situatie!
Je hebt er wel wat geduld en wat lef voor nodig maar de mogelijkheden zijn er.
(Het is dus verstandig als je deze eigenschappen zelf niet in huis hebt, om daar een ervaren iemand bij te zetten)

Wanneer je een hefboom (strohalm) krijgt aangeboden, in dit geval geld leg dan dat niet meteen op tafel!
Ik snap dat je graag een betaling wilt te doen of een schuld wilt inlossen, maar wacht daar nog even mee.

Ga eerst alle mogelijkheden (intern) bespreken.
Daarna maak je een plan hoe je dit aan derden (lees bank of schuldeisers) gaat voorleggen en/ of aanbieden.
Maak als het ware een hefboom van die strohalm voordat je deze weggeeft.

In dit geval had de Ondernemer met haar toenmalige adviseur een andere route moeten kiezen.
Met de aangeboden strohalm, overigens een aanzienlijk bedrag had er beter onderhandeld kunnen worden.
Een tegenprestatie vragen van de bank, iets wat op dat moment de bank zeker bereid was om te doen!

100% garantie kan ik niet geven, maar bij meer dan de helft is het gelukt!...

Nee, natuurlijk lukt het ons ook niet altijd.
In sommige gevallen heeft de bank al (veel) gegeven, maar in een aantal gevallen lukt het wel.

Wanneer jij in een dergelijke situatie met de hulp van een ander geld kunt inbrengen dan heb je mogelijkheden!
Mogelijkheden om te onderhandelen over je bestaande schulden.
Dat is wat de partij die mogelijk een doorstart ook doet als het toch misgaat.

Nieuwe afspraken kunnen inhouden dat een bepaald bedrag wordt doorgehaald.
Of dat aflossing en rente voor een langere periode worden bevroren.
Of, en deze is moeilijker zekerheden worden teruggehaald of aangepast hoewel dit niet de meest eenvoudige is.

Het kan wel, ik heb het gedaan.
Een ding is wel zeker, als je het niet vraagt dan krijg je het zeker niet!
En uiteindelijk wordt iedereen er beter van.
Met een faillissement schiet "echt" niemand iets op en de relatie is vaak verstoord!

In de case van deze Ondernemer is dat helaas niet gebeurd.
De vorige adviseur was hierin duidelijk onervaren en heeft in die hoedanigheid geld laten liggen.
Uiteraard zijn er voldoende collega's in den lande die dit wel kunnen en ook doen.

Is het fair Gerard?

Is het fair Gerard naar al die schuldeisers, het kan ook mijn factuur zijn die wordt afgekocht?
Die mogelijkheid bestaat, maar het gaat hier nu even niet over fair maar over overleven.
Allereerst kan de Ondernemer alle facturen allang niet meer betalen, laat die hoop maar varen.

De kans is groot dan dat enkele schuldeisers het faillissement gaan aanvragen en dan?
Dan zijn er eerst nog de bank en de belastingdienst die krijgen uitbetaald, en jij staat achteraan.
Dit nadat alle kosten van de curator er al zijn afgehaald.

Daarbij komt dan meteen direct het volgende omzetverlies.
In veel gevallen is de Ondernemer de eerste 5-10 jaar van de markt, als hij of zij al ooit terug komt.
Dit betekent blijvend omzetverlies, hoewel het misschien om een (corona) incident ging.

Wij hebben gezien dat Ondernemers na een crediteurenakkoord nog jaren zaken bleven doen.
Sommigen werden zelfs vrienden met hun schuldeisers.
Het verlies van een aantal facturen is in de periode daarna meer dan goedgemaakt en de relatie is alleen maar beter geworden.

Terug naar het thema.

Als je geld wordt aangeboden, (geleend) leg het dan vooral niet te vroeg op tafel!
Bekijk eerst met een ervaren onderhandelaar naar alle mogelijkheden.
Voordat je ook maar überhaupt een factuur betaald.

Neem de tijd, hoewel die wel beperkt is!

Dat kun je overigens alleen maar doen als je vroegtijdig begint en de tijd niet laat weglopen.
Steek daarom je kop niet in het zand, maar zoek hulp!
Een faillissement zet je jaren op achterstand en (vooral) het litteken blijft.
Ik spreek hier trouwens uit eigen ervaring.

Zit je momenteel al met je crediteuren aan tafel en twijfel je over het aanbod?
Zet dan voorlopig de onderhandelingen on hold, en vraag ons of je zicht hebt op alle opties.
Laat het geld voor je werken in plaats van andersom.

Houd je hoofd koel Ondernemer, hoe moeilijk dat nu ook is.
Je krijgt nu nog begrip, straks niet meer.

Een goed weekend, hoe spannend jouw situatie ook is.

Posted by: Gerard Hofmeijer

“Zodat u als Ondernemer (weer) kunt ondernemen!”

De juiste financiering, daar gaat het ons om!
Niet elke financiering is namelijk voor u als Ondernemer persoonlijk wenselijk.

Aan de hand van een waterdicht financieel plan, matchen wij u met een van de geselecteerde geldverstrekkers en blijven wij betrokken totdat u de financiering heeft ontvangen.

Contact

Wij kunnen u op kantoor ontvangen in:
Amsterdam
Arnhem
Groningen
Maastricht
Utrecht
Rotterdam
Zwolle
Statutair
Rijssenseweg 59a, 7475 VA Hof van Twente

Tel. +31 85 066 2100

info@financieringplus.nl 

Download NDA voorbeeld document

Praktische Ondernemerstips?

Wekelijks bericht boordevol met praktische adviezen en tips! (Gratis)

Nee bedankt, ik ontvang liever geen tips uit de praktijk
Scroll naar boven
Whatsapp chat openen
Whatsapp je vraag?
Hallo ????
Waarmee kunnen we je helpen?